Moja lista

Process Explorer

PODIJELI

Process Explorer je program koji pokazuje trenutno aktivne procese i aktivne dll-ove. Program se sastoji od dva pod prozora, gornji prozor pokazuje listu trenutno aktivnih procesa, uključujući ime account-a pod kojim je pokrenut , putanju na disku gdje se proces nalazi i dr. Određene skupine procesa označene su odgovarajućom bojom radi preglednosti. Program daje detaljan prikaz procesa, njihova zauzeća u memoriji te ukazuje na probleme sa procesima, dll-ovima i memory leak-ovima .
NAŠE OCJENE
Process Explorer

Popularni softver

Naša preporuka