Moja lista

WikiTaxi

PODIJELI

Wikipedija (wiki + enciklopedija) je višejezična, na Webu zasnovana enciklopedija slobodnog sadržaja.WikiTaxi vam omogućuje da čitate, pretražujete i pregledavate Wikipediju offline. Drugim riječima nije potrebna Internet veza, a sve stranice pohranjuju se u bazu podataka WikiTaxi.
NAŠE OCJENE
WikiTaxi

Popularni softver

Naša preporuka