Moja lista

DriveSentry 3

PODIJELI

DriveSentry prati cjelokupan promet prema diskovima te presreće neovlašten i opasan pristup disku od strane opasnog softvera (virusi i slično). U takvom slučaju pojavljuje se odgovarajući dijaloški okvir pomoću kojeg korisnik treba potvrditi ili odbiti zapis podataka. Program je moguće koristiti i za zaštitu vanjskih uređaja spojenih na računalo preko USB priključka.
NAŠE OCJENE
DriveSentry 3

Popularni softver

Naša preporuka